36 vragen die tot verliefdheid leiden

Een paar jaar geleden waren The 36 Questions That Lead to Love niet uit je tijdlijn te verbergen. Drie jaar later kwamen ze terug in mijn leven tevoorschijn, omdat Joke er over begon.

Het is een oefening ontworpen om een relatie of vriendschap op een open manier te benaderen, volgens het artikel in The New York Times:

“The idea is that mutual vulnerability fosters closeness. To quote the study’s authors, “One key pattern associated with the development of a close relationship among peers is sustained, escalating, reciprocal, personal self-disclosure.” Allowing oneself to be vulnerable with another person can be exceedingly difficult, so this exercise forces the issue.”

Maar je moet niet wachten op een partner of vriend(in) om aan de slag te gaan. Net zoals Debbie Millman’s Ten Year Plan, heb je genoeg aan pen, papier, en een stukje ongestoorde tijd. Succes!

Vertalingen via De Standaard:

1. Met wie zou je graag eens tafelen?
2. Zou je beroemd willen zijn? In welke mate?
3. Bereid je een telefoongesprek soms voor? Waarom?
4. Hoe ziet je perfecte dag eruit?
5. Wanneer heb je voor het laatst gezongen in je eentje? Of voor iemand anders?
6. Stel: je wordt negentig en mag kiezen om de 60 laatste jaren van je leven door te brengen met het lichaam of het verstand van een 30-jarige. Wat zou je kiezen?
7. Heb je een bepaald voorgevoel over hoe je zal sterven?
8. Noem drie dingen wat jij en ik gemeen hebben.
9. Waar ben je het meest dankbaar voor in het leven?
10. Zou je iets veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed?
11. Vertel je levensverhaal zo gedetailleerd mogelijk aan je gesprekspartner. Je hebt hiervoor 4 minuten tijd.
12. Als je morgen wakker kan worden met een bijzondere gave, welke gave zou je dan willen?
13. Stel: je hebt een glazen bol. Wat zou je willen weten over je toekomst?
14. Waarvan droom je al lang? Waarom heb je het nog niet gedaan?
15. Wat is het mooiste dat je ooit hebt bereikt?
16. Waar hecht je het meeste belang aan in een vriendschap?
17. Welke herinnering koester je het meest?
18. Wat is je ergste herinnering?
19. Stel: je sterft over een jaar. Wat zou je willen veranderen aan de manier waarop je nu leeft. Waarom?
20. Wat betekent vriendschap voor jou?
21. Welke rol spelen liefde en affectie in je leven?
22. Noem vijf positieve eigenschappen op van je partner.
23. Hoe close is je familie? Verliep je kindertijd vrolijker dan die van andere mensen?
24. Hoe is de relatie met je moeder?
25. Vertel drie echte wij-verklaringen. Bijvoorbeeld: ‘we zitten nu in deze kamer en…’
26. Vervolledig deze zin: ‘ik wou dat ik iemand had die…’
27. Als je beste vrienden wordt met je partner, wat zij die dan moeten weten?
28. Vertel eerlijk aan je gesprekspartner waarom je hem/haar graag hebt. Zeg dingen die je niet zou zeggen aan iemand die je pas hebt ontmoet.
29. Deel een beschamende ervaring met je partner.
30. Wanneer heb je voor het laatst gehuild in je eentje? Of in bijzijn van iemand anders?
31. Vertel waarom je je gesprekspartner nu al graag hebt.
32. Wat is te serieus om grapjes over te maken?
33. Stel: je sterft vanavond en kan niemand iets laten weten. Wat zou je nog met je naasten willen delen?
34. Stel: je huis vliegt in brand. Je kan je dierbaren en dieren redden, maar welk item zou je meenemen? Waarom?
35 . Stel: een familielid sterft. Welke dood zou het meest bij je losmaken. Waarom?
36. Vertel een persoonlijk probleem aan je gesprekspartner en vraag zijn of haar advies. Praat over het gevoel dat het probleem je bezorgt.

Origineel

 1. Given the choice of anyone in the world, whom would you want as a dinner guest?
 2. Would you like to be famous? In what way?
 3. Before making a telephone call, do you ever rehearse what you are going to say? Why?
 4. What would constitute a “perfect” day for you?
 5. When did you last sing to yourself? To someone else?
 6. If you were able to live to the age of 90 and retain either the mind or body of a 30-year-old for the last 60 years of your life, which would you want?
 7. Do you have a secret hunch about how you will die?
 8. Name three things you and your partner appear to have in common.
 9. For what in your life do you feel most grateful?
 10. If you could change anything about the way you were raised, what would it be?
 11. Take four minutes and tell your partner your life story in as much detail as possible.
 12. If you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be?
 13. If a crystal ball could tell you the truth about yourself, your life, the future or anything else, what would you want to know?
 14. Is there something that you’ve dreamed of doing for a long time? Why haven’t you done it?
 15. What is the greatest accomplishment of your life?
 16. What do you value most in a friendship?
 17. What is your most treasured memory?
 18. What is your most terrible memory?
 19. If you knew that in one year you would die suddenly, would you change anything about the way you are now living? Why?
 20. What does friendship mean to you?
 21. What roles do love and affection play in your life?
 22. Alternate sharing something you consider a positive characteristic of your partner. Share a total of five items.
 23. How close and warm is your family? Do you feel your childhood was happier than most other people’s?
 24. How do you feel about your relationship with your mother?
 25. Make three true “we” statements each. For instance, “We are both in this room feeling … “
 26. Complete this sentence: “I wish I had someone with whom I could share … “
 27. If you were going to become a close friend with your partner, please share what would be important for him or her to know.
 28. Tell your partner what you like about them; be very honest this time, saying things that you might not say to someone you’ve just met.
 29. Share with your partner an embarrassing moment in your life.
 30. When did you last cry in front of another person? By yourself?
 31. Tell your partner something that you like about them already.
 32. What, if anything, is too serious to be joked about?
 33. If you were to die this evening with no opportunity to communicate with anyone, what would you most regret not having told someone? Why haven’t you told them yet?
 34. Your house, containing everything you own, catches fire. After saving your loved ones and pets, you have time to safely make a final dash to save any one item. What would it be? Why?
 35. Of all the people in your family, whose death would you find most disturbing? Why?
 36. Share a personal problem and ask your partner’s advice on how he or she might handle it. Also, ask your partner to reflect back to you how you seem to be feeling about the problem you have chosen.

 

(Foto via Irmy Photography.)

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.