Filosofie van Interviewen

Geïnspireerd door Tyler Cowen’s My Philosophy of Interviewing. Grote kans dat deze lijst doorheen de tijd aangevuld wordt. Toepasselijk op mijn programma, de Kobe Show.