Franse Goden

Ik ben gefascineerd door de goddelijke status van een individu (zoals Alexander de Grote), of een idyllische eenheid (de Spartanen), doorheen de geschiedenis van de mens. Wat verheft iemand boven de rest van ons, gewone stervelingen? Is het een buitengewone daad van opoffering, heroïsme of gulheid? Wat moet worden opgeofferd om van natuur tot cultuur te groeien?

In het 19e eeuwse Frankrijk, onder Napoleon’s vlag, werden de Grenadiers te Paard van de Keizerlijke Garde verheven tot Goden.

Als regiment zijn de Grenadiers te Paard nooit door de cavalerie van een vijand verslagen. Vanwege hun moed en onverschrokkenheid, maar ook hun grote arrogantie, hadden zij de bijnaam ‘De Goden’. Wikipedia

Napoleons Grenadiers te Paard van de Keizerlijke Garde. Geschilderd door Hyppolyte Bellange, 19e eeuw. Uit het boek P.-M. Laurent de L`Ardèche, Histoire de Napoleon, 1843

Hoe wordt de soldaat een God? 

Om bij de Grenadiers te Paard te worden opgenomen, moest een kandidaat aan hoge eisen voldoen. Zijn lengte moest minimaal 176 cm zijn. Hij moest goed kunnen lezen en schrijven. Hij moest minimaal 10 jaar in actieve militaire dienst zijn geweest en in minimaal vier campagnes meegevochten hebben. Ook moest hij een persoonlijke onderscheiding wegens moed hebben ontvangen. Daar stond tegenover dat deze Grenadiers goed werden betaald en dat het eten en de wijn uitstekend was. De Grenadiers werden uitgerust met de beste uniformen en wapens. 

[…]

De discipline was daarentegen strikt en de opleiding en training zwaar. Een Grenadier van de Keizerlijke Garde had zich te allen tijde waardig te gedragen. Gokken of omgang met lichte vrouwen was verboden. De toegang van vrouwen onder de veertig om de was te doen of om te koken, was verboden. Trouwen was toegestaan, maar alleen met meisjes die een goede reputatie hadden.

Vanwege hun hooghartige en ongenaakbare houding kreeg het regiment de bijnaam ‘de Goden’. De Grenadiers stonden bekend om hun trouw aan Napoleon.