Kris Verburgh

In juni 2017 publiceerde ik mijn eerste boek, Bij Voorbeeld. Je kan mijn werk steunen door het via www.bijvoorbeeld.be te kopen, of hier gratis lezen.

Kris Verburgh

Ik heb een sterke drive om te delen met anderen. Ik leerde ook op jonge leeftijd typen. De nieuwsgierigheid gecombineerd met een drang om te vertellen, dat maakte dat ik mijn boeken schreef[1].

Het was nooit mijn bedoeling om een gezondheids- of dieetboek te schrijven, of dat De Voedselzandloper zo een succes zou worden. Ik schreef in de eerste plaats voor mijn patiënten. De traditionele piramide is niet voldoende en zo kwam ik met de zandloper.

Te veel geld gaat nog naar de behandeling van ziektes, in plaats van naar preventie.

We moeten mensen en hun keuzes respecteren en niet de gezondheidspolitie uithangen.

Drie belangrijke principes in gezonde voeding: minder (snelle) koolhydraten, meer gezonde vetten (zoals olijfolie en avocado’s) en meer gezonde proteïnebronnen (met minder rood vlees en meer vette vis of plantaardige bronnen): daarmee kan je aan de slag en ben je zeker op de goede weg.

Hoe sneller iets groeit, hoe sneller het veroudert. Daarom is minder rood vlees belangrijk, omdat het de groei stimuleert.

In de zogenaamde blauwe zones, zoals Okinawa, waar er gemiddeld vijf keer meer honderdjarigen zijn dan hier, zien we een aantal terugkomende factoren. Een eerder plantaardig voedingspatroon, een soort ingebouwde rust of siësta of mediterende component, geen pensioen, bijna letterlijk werken tot ze neervallen, niet-rokers en een hoge graad van sociale integratie.

Het is niet eenvoudig om kritiek te geven op ons huidig voedingsdogma. Je hebt snel de slagers, bakkers of zuivelindustrie op je dak. We hebben nood aan dappere mensen die daar tegenin kunnen gaan, tegen een industrie en tegen mensen die door de industrie betaald worden.

Slaap is zeer belangrijk. Het heeft een duidelijke cognitieve maar ook medische functie. Het speelt een belangrijke rol in je orgaan- en immuunsystemen. Het remt hersenveroudering echt af. Eén van de functies van slaap is dat de hersencellen zich kunnen opruimen, door letterlijk vocht door de hersenen te pompen.

Ik mediteer dagelijks. Je wordt er rustiger van, je bloeddruk daalt, je immuunsysteem verbetert. Het heeft alleen maar voordelen.

De singulariteit[2], waarin een computer alles beheerst, lijkt me niet vanzelfsprekend. Computers kunnen veel sneller denken, vergeten nooit, en in combinatie met neurale technologie zien ze verbanden die wij nooit zien. Dat is erg goed voor de mensheid. Macht, dominantie, haat, levensdrang. Dat zijn menselijke gevoelens. Computersystemen zijn rationeel, gaan die dat wel hebben? Ik denk dat er een nuttige samenwerking zal ontstaan, ik zie vooral de mogelijkheden.

Ik kan geen dag zonder muziek, dat geeft me inspiratie en energie en levenskracht. Maar ook het geschreven woord, zoals gedichten of romans. Of een film met prachtige muziek en beelden. Er zijn vele mooie kunstvormen.

Ik minimaliseer mijn verwezenlijkingen, dat is geen goede karaktereigenschap. Toen ik als zeventienjarige mijn eerste boek in handen had, was ik daar echt blij mee. Dat was een erg fier moment, toen ik daarmee op de Boekenbeurs stond. Nu moet ik erop letten om stil te staan bij mijn verwezenlijkingen.

Het kostbaarste goed in het universum is tijd, dat kunnen we niet bijmaken.

De wetenschap bouwt op de notie dat je openstaat voor nieuwe inzichten en ideeën. Het is belangrijk dat je zo in het leven staat. Het is belangrijk dat je open-minded en nieuwsgierig bent.

Eén van de beste boeken die ik ooit gelezen heb is Het Onbeschreven Blad (‘The Blank Slate’) van Steven Pinker. Of Spent van Geoffrey Miller. Je moet tijd maken om ze te lezen[3]!

[1] Zijn eerste boek, Schitterend, publiceerde hij op zijn 17e. Zijn tweede boek, Fantastisch, werkte hij als eenentwintigjarige af. Zijn meest bekende werk, De Voedselzandloper, verkocht sinds 2012 meer dan 300 000 exemplaren.

[2] “Technologische singulariteit is een omstreden toekomstvisie. Ze voorspelt dat rond 2045 kunstmatige intelligentie zichzelf zal verbeteren, en daardoor meer invloed krijgt op de richting waarin de maatschappij zich beweegt dan de mens zelf.” Wikipedia.org // Nick Bostrom’s “Superintelligence” is een goed startpunt voor meer inzicht in deze materie.

[3] In het verlengde van een wetenschappelijke levensvisie, voeg ik hier graag Surely You’re Joking, Mr. Feyman! aan toe.