kobevanreppelen.be

home | bio | werk | Corona notitieboek | email

Lenzen voor een complexe wereld

maart 2020

Sinds een paar jaar houd ik een notitie bij met verschillende “lenzen”. Noem ze gerust “perspectieven” of “invalshoeken”. Dit zijn visuele respresentaties om een situatie, of probleem, te benaderen.

In een complexe (niet-ééndimensionele) wereld ligt het antwoord vaak verborgen, of in tweede- en derdegraadseffecten. Vragen die kunnen helpen zijn: “wat is de vraag/redenering achter deze vraag” of “wie profiteert uiteindelijk van deze beslissing?”. Daarnaast plaats ik in mijn “lenzen” een onderwerp graag op een spectrum van tegengestelde realiteiten.

Je kan over eender welk probleem denken, en ze doorheen de verschillende spectrums halen. Abortie, vreemdelingenbeleid, maximumsnelheid op de snelweg, luchtvervuiling, daten, kinderen opvoeden, boeken lezen, ..

links <---> rechts
individualistisch <---> collectivistisch
democraat <---> republikein
progressief <---> collectief
1 euro 1 stem <---> 1 persoon 1 stem
top down <---> bottom-up
consumeren <---> produceren
verloning adhv input <---> verloning adhv output
conceptueel <---> experimenteel
rationeel <---> emotioneel
lokaal <---> globaal
specialist <---> generalist
inclusief <---> exclusief
kortetermijn <---> langetermijn
schaalvoordeel <---> schaalnadeel
kalm <---> paniek
mundia <---> modia

Wanneer een journalist, “thought leader”, politieker, collega of vriend een standpunt inneemt, vind ik meer context doorheen deze lenzen. (Niet alle lenzen zijn altijd van toepassing.)